Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

CATEGORIES I PARTICIPACIÓ

Qui pot participar en la Missió #deResiduosaRecursos?

Estudiants que cursin nivells compresos entre 3r de primària i 4t d'ESO.

Com és la participació?

Tots els grups participants hauran de fer una recollida de residus en el seu entorn i convertir-los en recursos per a la creació d'un mural artístic o un projecte o objecte funcional, segons la categoria a la qual pertanyin!

Pots consultar els treballs de participació per categories aquí: