Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

CONCURSO ESCOLAR FAINO VERDE

A dinámica do concurso está adaptada á nova lei educativa da LOMLOE, cun modelo de aprendizaxe activa e baseada nas competencias. Ademais, todos os recursos didácticos axústanse ao currículo escolar.

Nesta edición, o obxectivo é transmitir ao alumnado o concepto de economía circular, a filosofía “Residuo 0” e a importancia que teñen os nosos actos de sustentabilidade na contorna, como reutilizar ou dar unha segunda vida ás cousas, no efecto global do planeta.

Facendo partícipe ao alumnado para lograr un planeta máis sustentable!

Ademais, a Misión #deResiduosaRecursos está deseñada para adaptarse ás diferentes formas de traballar de cada docente, cunha proposta 100% flexible.

Apúntaste?

Inscríbete en liña en 3 sinxelos pasos!

  1. Inscribe o teu centro escolar.
  2. Valida o grupo ou clase co que vas participar.
  3. Accede á túa área privada para subir o voso traballo de clase.