CALES SON OS CRITERIOS DE VALORACIÓN DO CONCURSO ESCOLAR PARA SECUNDARIA?

FAINO SOSTIBLE

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) que os traballos presentados estean feitos con materiais reciclados ou ecolóxicos.

FAINO POSIBLE

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) a viabilidade dos traballos presentados, porque…
O prototipo gañador vaise facer real!

FAINO SOCIAL

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) aqueles proxectos que involucren a outras persoas da súa contorna (compañeiros doutras clases, veciños, pais…). Ademais, unha porcentaxe das vendas doarase ao proxecto ambiental de Leroy Merlin que a clase gañadora decida.

FAINO CREATIVO

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) a orixinalidade e creatividade á hora de buscar solucións sostibles para reducir o consumo de plásticos, así como á hora de plasmalo no traballo de presentación: o prototipo dun produto realizado con materiais reciclables ou ecolóxicos.

FAINO ATRACTIVO

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación). Os traballos deben ser atractivos.