CALES SON OS CRITERIOS DE VALORACIÓN DO CONCURSO ESCOLAR PARA PRIMARIA?

FAINO ATRACTIVO

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) que os traballos sexan atractivos, xa que…
van estar expostos nas tendas de Leroy Merlin!

FAINO CON MENSAXE

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) a capacidade dos alumnos e alumnas de crear un lema inspirador que estará impreso no deseño da bolsa sostible de Leroy Merlin.

FAINO SOCIAL

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) aqueles proxectos que transcendan a límites da clase e busquen axudar e/ou involucrar a outras persoas da súa contorna (compañeiros doutras aulas, veciños, pais...).

FAINO CREATIVO

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) a orixinalidade e creatividade á hora de plasmar as ideas no traballo de presentación: o deseño que estará impreso na bolsa sostible.

FAINO CON CALIDADE

O xurado valorará de 1 a 5 (sendo 5 a maior puntuación) a calidade á hora de presentar o traballo de participación.