Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

OBJECTIUS DEL PROGRAMA EDUCATIU: ‟HAZLO VERDE”

Els principals objectius del programa són:

  • Conscienciar l'alumnat que tots podem actuar per sumar pel planeta, adoptant comportaments de consum responsable que apostin per la sostenibilitat dels recursos.
  • Incidir en la importància de reutilitzar i reparar, com a passos previs al reciclatge, amb la finalitat d'allargar la vida dels recursos i els materials.
  • Apropar el concepte de consum ecoresponsable a través de campanyes de sensibilització creades per i per a la infància i la joventut.
  • Apropar les noves generacions al concepte d'“economia circular” perquè aprenguin com podem marcar la diferència amb les actuacions diàries.
  • Treballar els ODS d'una manera lúdica. Amb això s'aconsegueix la implicació de l'alumnat i el seu aprenentatge significatiu.
  • Millorar el pensament creatiu i el pensament crític, potenciant el treball cooperatiu amb una proposta adaptada a formats afins a la seva generació i, per tant, més motivadors per a ells.
  • Enfortir la capacitat de lideratge infantil i juvenil en matèria mediambiental a través de la seva participació en campanyes de sensibilització.
  • Fer-los partícips de la cura del planeta fomentant la creativitat, la imaginació, la capacitat d'expressió artística, etc.
  • Empoderar l'alumnat perquè actuï en l'àmbit local per aconseguir junts un canvi a nivell global, amb un model d'aprenentatge actiu i competencial.