Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

METODOLOXÍA DO PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL HAZLO VERDE #DERESIDUOSARECURSOS

Hazlo Verde Misión #DeResiduosaRecursos baséase nestas novas metodoloxías:

Flipped Classroom

Para fomentar o pensamento crítico desde a súa capacidade de investigar e descubrir cousas novas.

Aprendizaxe por proxecto

Xuntos deberán conseguir o que se persegue nesta misión, aprendendo dunha forma dinámica e activa.

Aprendizaxe competencial

Creando ambientes de aprendizaxe que favorezan o desenvolvemento das súas competencias, de maneira proactiva e creativa.