Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

METODOLOGIA DEL PROGRAMA D'ACCIÓ AMBIENTAL HAZLO VERDE #DERESIDUOSARECURSOS

Hazlo Verde Missió #DeResiduosaRecursos es basa en aquestes noves metodologies:

Flipped Classroom

Per fomentar el pensament crític des de la seva capacitat d'investigar i descobrir coses noves.

Aprenentatge per projecte

Junts hauran d'aconseguir el que es persegueix en aquesta missió, aprenent d'una forma dinàmica i activa.

Aprenentatge competencial

Creant ambients d'aprenentatge que n'afavoreixin el desenvolupament de les competències, de manera proactiva i creativa.