Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos
Material Didáctico Secundaria
FASE 1

CONTEXTUALIZAMOS A TEMÁTICA.

1. OS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E A AXENDA 2030.

A conferencia Rio+20 (Conferencia das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento Sostible), celebrada en Río de Janeiro en xuño de 2012, adoptou un firme compromiso para fomentar o logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Os países membros da ONU alcanzaron un acordo baseado na Declaración do Milenio, na que se comprometían a desenvolver accións para combater o cambio climático e garantir a sustentabilidade do medio ambiente, entre outros.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Estes obxectivos por alcanzar recibiron o nome de Obxectivos Mundiais para o Desenvolvemento Sostible, familiarmente chamados ODS.

Os ODS buscan achegar solucións concretas aos grandes retos aos que se enfronta o mundo actual e futuro, co fin de loitar contra a pobreza, garantir a paz e prosperidade e protexer o planeta.

Dos 17 obxectivos marcados, máis da metade están ligados á sustentabilidade e medio ambiente. Hainos de distinto tipo: converter as cidades en comunidades sostibles, lograr procesos de produción e consumo responsables… Por iso, na 6º edición de Hazlo Verde, queremos que traballedes connosco aqueles especialmente vinculados á sustentabilidade dos recursos, cun enfoque centrado na economía circular e o aproveitamento dos residuos.

Á súa vez, cada ODS ten marcadas unhas metas, co obxectivo de garantir que as persoas de todo o mundo vivan mellor sen danar o planeta. As empresas, os países e nós como cidadáns temos que traballar desde xa sobre estas metas para alcanzar os obxectivos en 2030.

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible recolle as formulacións dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a partir de 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan as esferas económica, social e ambiental. Perseguen a igualdade entre as persoas, protexer o planeta.

Para poder ter unha visión conxunta destes, A Axenda 2030 baséase en cinco dimensións fundamentais que permiten agrupar os ODS segundo estes ámbitos: Persoas, Prosperidade, Planeta, Participación colectiva e Paz, tamén coñecidas como as «5 P».

Neste sentido, o concepto de desenvolvemento sostible adquiriu un significado máis profundo con esta nova adopción, que permite que se constitúa por medio destas cinco dimensións.

Infografía visual de las 5pés

Aínda que se realizou un gran avance, aínda hai moito traballo por facer.

Por iso, nesta 6º edición de Hazlo Verde, diriximos os nosos esforzos a crear proxectos creativos que poñan en valor os residuos consumidos a diario.

A nosa misión #deResiduosaRecursos vai encamiñada ao logro das metas descritas no ODS 12. Produción e Consumo responsable .

2. O ODS 12. PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLE.

O consumo e a produción mundiais, impulsores da economía mundial, dependen do uso do medio ambiente natural e dos recursos dunha maneira que continúa tendo efectos prexudiciais para o planeta.

O progreso económico e social conseguido durante o último século estivo acompañado dunha degradación medioambiental que está a poñer en perigo os mesmos sistemas dos que depende o noso desenvolvemento futuro.

  • Cada ano, estímase que un terzo de toda a comida producida (o equivalente a 1300 millóns de toneladas cun valor próximo ao billón de dólares) acaba podrecendo nos cubos de lixo dos consumidores e comerciantes polo miúdo, ou estragándose debido a un transporte e unhas prácticas de recolección deficientes.
  • No caso de que a poboación mundial alcance os 9600 millóns de persoas en 2050, poderíase necesitar o equivalente a case tres planetas para proporcionar os recursos naturais necesarios para manter os estilos de vida actuais.

O consumo e a produción sostibles consisten en facer máis e mellor con menos. Tamén se trata de desvincular o crecemento económico da degradación medioambiental, aumentar a eficiencia dos recursos dispoñibles e promover estilos de vida sustentables.

Estas son algunhas das metas propostas para lograr o ODS 12.

  • Aplicar un Marco de Consumo e Produción Sostibles.
  • De aquí a 2030, lograr a xestión sustentable e o uso eficiente dos recursos naturais.
  • De aquí a 2030, reducir á metade o desperdicio de alimentos na venda polo miúdo e a nivel dos consumidores e reducir as perdas de alimentos nas cadeas de produción e subministración, incluídas as perdas posteriores á colleita.
  • De aquí a 2030, lograr a xestión ecoloxicamente racional dos produtos químicos e de todos os refugallos ao longo do seu ciclo de vida, e reducir significativamente a súa liberación á atmosfera, a auga e o chan a fin de minimizar os seus efectos adversos na saúde humana e o medio ambiente.
  • De aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de refugallos mediante actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización.
  • De aquí a 2030, asegurar que as persoas de todo o mundo teñan a información e os coñecementos pertinentes para o desenvolvemento sustentable e os estilos de vida en harmonía coa natureza.

Vídeos sobre ODS e ODS12.

Visualizamos estes vídeos para entrar en materia:

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Fonte: Acciona.

ODS 12. Producción y consumo responsables
Fonte: Ambiente Chubut (Consejo Nacional de Coordinación de políticas Sociales. Ministerio de educación. Argentina).

CUENTO ODS 12 - EL OBJETIVO DE INFINITA (Audiocuento)
Fonte: Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.