Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos
Material didàctic primària
FASE 1

CONTEXTUALITZEM LA TEMÀTICA

1. ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I L'AGENDA 2030

La conferència Rio+20 (Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible), celebrada a Rio de Janeiro el juny de 2012, va adoptar un ferm compromís per fomentar l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els països membres de l'ONU van arribar a un acord basat en la Declaració del Mil·lenni, en la qual es comprometien a desenvolupar accions per combatre el canvi climàtic i garantir la sostenibilitat del medi ambient, entre d'altres.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Aquests objectius per assolir es van anomenar Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible, familiarment anomenats ODS.

Els ODS busquen aportar solucions concretes als grans reptes als quals s'enfronta el món actual i futur, amb la finalitat de lluitar contra la pobresa, garantir la pau i prosperitat i protegir el planeta.

Dels 17 objectius marcats, més de la meitat fan referència a sostenibilitat i medi ambient. N'hi ha de diferents tipus: convertir les ciutats en comunitats sostenibles, aconseguir processos de producció i consum responsables... Per això, en la 6a edició d'Hazlo Verde, volem que treballeu amb nosaltres aquells aspectes especialment vinculats a la sostenibilitat dels recursos, amb un enfocament centrat en l'economia circular i l'aprofitament dels residus.

Al mateix temps, cada ODS té marcades unes fites, amb l'objectiu de garantir que les persones d'arreu del món visquin millor sense danyar el planeta. Les empreses, els països i nosaltres com a ciutadania hem de treballar des d'ara mateix sobre aquestes fites per assolir els objectius el 2030.

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible recull els plantejaments dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de 169 fites de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. Persegueixen la igualtat entre les persones i protegir el planeta.

Per poder tenir una visió conjunta d'aquests ODS, l'Agenda 2030 es basa en cinc dimensions fonamentals que permeten agrupar-los segons aquests àmbits: persones, prosperitat, planeta, participació col·lectiva i pau, també conegudes com les "5 p".

En aquest sentit, el concepte de desenvolupament sostenible ha adquirit un significat més profund amb aquesta nova adopció, que permet que es constitueixi per mitjà d'aquestes cinc dimensions.

Infografía visual de las 5pés

Tot i que s'ha dut a terme un gran avenç, encara hi ha molta feina per fer.

Per això, en aquesta 6a edició d'Hazlo Verde, dirigim els nostres esforços a crear projectes creatius que posin en valor els residus consumits a diari.

La nostra missió #deResiduosaRecursos va encaminada a assolir les fites descrites en l'ODS 12. Producció i consum responsables.

2. L'ODS 12. PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

El consum i la producció mundials, impulsors de l'economia mundial, depenen de l'ús del medi ambient natural i dels recursos d'una manera que continua tenint efectes perjudicials per al planeta.

El progrés econòmic i social aconseguit durant el darrer segle ha estat acompanyat d'una degradació mediambiental que està posant en perill els mateixos sistemes dels quals depèn el nostre desenvolupament futur.

  • Cada any, s'estima que un terç de tot el menjar produït (l'equivalent a 1.300 milions de tones amb un valor proper al bilió de dòlars) s'acaba podrint en els cubells d'escombraries dels consumidors i minoristes, o fent-se malbé degut a un transport i unes pràctiques de recol·lecció deficients.
  • En cas que la població mundial arribi als 9.600 milions de persones l'any 2050, es podria necessitar l'equivalent a gairebé tres planetes per proporcionar els recursos naturals necessaris per mantenir els estils de vida actuals.

El consum i la producció sostenibles consisteixen a fer més i millor amb menys. També es tracta de desvincular el creixement econòmic de la degradació mediambiental, augmentar l'eficiència dels recursos disponibles i promoure estils de vida sostenibles.

Aquestes són algunes de les fites proposades per assolir l'ODS 12.

  • Aplicar un marc de consum i producció sostenibles.
  • D'aquí al 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals.
  • D'aquí al 2030, reduir a la meitat el malbaratament d'aliments en la venda al detall i quant als consumidors i reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.
  • D'aquí al 2020, assolir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles durant el seu cicle de vida, i reduir significativament la seva alliberació a l'atmosfera, l'aigua i el sòl per minimitzar-ne els efectes adversos en la salut humana i el medi ambient.
  • D'aquí al 2030, reduir considerablement la generació de deixalles a través d'activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
  • D'aquí al 2030, assegurar que les persones d'arreu del món tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura.

Vídeos sobre els ODS i l'ODS 12.

Visualitzem aquests vídeos per entrar en matèria:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y cómo alcanzarlos
Font: UNESCO España.

ODS 12 | Producción y Consumo Responsables
Font: Centro UNESCO del País Vasco.

CUENTO ODS 12 - EL OBJETIVO DE INFINITA (Audiocuento)
Font: Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.

ODS 12 para niños – Producción y Consumo Responsábles (Portugués, subtitulado y con textos en pantalla en castellano)
Font: UNESCO Portuguese.