Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

MATERIAL PEDAGÓXICO AMBIENTAL

Poñemos á túa disposición o material didáctico, en todos os idiomas cooficiais, para facilitar e inspirar a vosa participación no concurso.
Atoparás trucos, ideas e multitude de técnicas creativas para axudar a que o teu alumnado se faga experto na Misión #deResiduosaRecursos:

  • 2 unidades didácticas, moi prácticas e visuais.
  • ODS e Axenda 2030: axudámosche a transmitir na aula a importancia de ser parte activa do cambio e lograr, xuntos, as metas do mañá. Concretamente, centrámonos en conceptos como a economía circular e a sustentabilidade dos recursos.
  • Todo iso, a través de metodoloxías activas: Flipped Classroom, Aprendizaxe Competencial e Aprendizaxe Colaborativa.
  • Os materiais fomentan a súa creatividade e o pensamento crítico a través das competencias clave: social e cívicas, sentido da iniciativa e espírito emprendedor, ou conciencia e expresións culturais.

Tamén de materiais educativos adicionais segundo os contidos de anteriores edicións de Hazlo Verde: