Material pedagògic mediambiental

Posem a la teva disposició el material didàctic, en tots els idiomes cooficials, per facilitar i inspirar la vostra participació en el Concurs.

Perquè una llar no neix, una llar es fa, els nens i les nenes d'avui seran els que habitin les cases del demà.

Per cuidar el planeta, no cal anar gaire lluny. Podem començar des de l'entorn més proper, des de casa nostra. Des d´aquí podem estalviar aigua, energia, reciclar… i moltes coses més per a un futur sostenible.

Per això, en aquesta edició del programa d'acció educativa, us demanem que reflexioneu sobre com han de ser les llars del demà, redissenyant els espais d'una casa i cercant solucions habitacionals com l'ús de materials ecològics i d'energies renovables o la gestió eficient de l'aigua, etc.

Aquests són els cinc eixos que promouen una casa sostenible:

  • Reducció i optimització de l'aigua.
  • Energia eficient.
  • Autoconsum i energies renovables.
  • Economia circular.
  • Salut i medi ambient: gestió de residus i consum responsable.

PLANTILLA PPT: L'alumnat tindrà l'oportunitat de plasmar, en una plantilla de PowerPoint disponible a l'àrea privada del professor, les idees per convertir una de les estances de la llar escollida en un espai sostenible, digne d'una casa sostenible.