LEGEZKO OINARRIAK

4. “HAZLO VERDE” LEHIAKETA
EDIZIOAN 2019/2020

La compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 y con C.I.F. B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca la cuarta edición del Concurso Escolar “HazloVerde Misión #PlasticFree” (el “Concurso”), el cual se regirá con arreglo a las presentes bases legales (las “Bases”).

Oinarriak Legezko OharrarekinPribatutasun Politikarekin eta Cookie Politikarekin osatuko dira, eta Lehiaketa hasi aurretik bere osotasunean onartuak izan beharko dira; behin onartuak, Oinarrien barne daudela ulertuko da legezko beharrezko xedeetarako.

1. XEDEA ETA LURRALDE-EREMUA

Lehiaketak 6 eta 16 urte bitarteko ikasleak jasangarritasunarekin zerikusia duen ohituren inguruan sentsibilizatzea du helburu, haien inguruarekiko herritar arduratsu bilakatuz, beraien izpiritu ekintzailea indartuz, aldaketaren agente bilakatuz eta Garapen Jasangarrirako Helburuekiko (los “GJH”-ak) haien konpromezuaren bidez jasangarritasuna bultzatuz.

El Concurso está dirigido al alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º y 6º) y Educación Secundaria (cursos 1º, 2º, 3º y 4º) del conjunto de todos los Centros Educativos del Estado, por lo que es de ámbito estatal.

Lehiaketan parte hartzeko kudeaketa gela bakoitzeko irakasleak egingo du eta 4. klausulan agertzen denaren arabera egingo da.

2. DENBORA-EREMUA

Hauek dira lehiaketako datarik garrantzitsuenak:

 • Inskripzio epea eta lanen harrera 2019ko urriaren 7a eta 2020ko otsailaren 14a artean, biak barne, gauzatuko dira.
 • 2020ko apirila baino lehen, epaileek autonomietako irabazleak aukeratuko dituzte; Komunitate Autonomiko bakoitzeko bi irabazle aukeratuko dituzte, A kategoriako bat eta B kategoriako beste bat, aldi berean hauek finalista bezala fase nazionalera pasako direlarik.
 • 2020ko maiatzaren 8a baino lehen epaimahai nazionalak A eta B kategorietako bi irabazle nazionalak aukeratuko ditu, bai eta C kategoriako irabazle nazionala ere.
 • 2020ko ekainean, Lehiaketako irabazleek Sari Nazionalaz gozatuko dute.

LEROY MERLIN-ek aurreko data hoiek zabaldu edo aldatzeko eskubidea gordetzen du, 12. xedapenean zehaztutako erregimenaren arabera beharrezko ikusiez gero.

3. OINARRIEN ONARPENA

Lehiaketan parte hartzeak Lehiaketako web orrian (www.hazloverde.es) (la “Web”) argitaratutako oinarrien onarpen zehatza suposatzen du.

LEROY MERLINek beretzat gordetzen du eskubidea arauak errespetatzen ez dituzten parte hartzaileak kanpoan uzteko, bereziki, Oinarri hauen aurka doazenak.

Oinarri hauen onarpenarekin parte-hartzaileak berberek ezartzen dituzten xedapen eta baldintzak ulertzen dituela baieztatzen du eta haiekin zerikusirik izan dezaken eta beraz aplikagarri suerta daitekeen baliozko araudia betetzeko konpromezua hartzen du, parte hartze hutsarekin Oinarri eta legalitate honi osotasunez eta era ezeztaezinean azpiratzeko baimena ematen ari duelarik.

Parte hartzaileak aurkakoa adierazi ezkero, edozein izanik unea, Lehiaketatik baztertua geratuko da eta LEROY MERLINek ez du inongo konpromisorik izango parte hartzailearekin.

Oinarri hauek Web orrian daude erabilgarriak eta haiek kontsultatu nahi dituen edozein pertsonaren esku egongo dira. Halaber, Oinarriak Gerardo von Wichmann Rovira Notario Jaunaren aurrean utzi dira eta Lehiaketetako oinarrien artxibategi elektronikoan (ABACO) argitaratuko dira, Notarioen Kontseilu Nagusiak eskainitako interes orokorreko zerbitzua, eta hemen argitaratua: www.notariado.org/abaco.

4. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK ETA MEKANIKA

Lehiaketan parte hartzea doakoa da, nahi duenak egin ahal izango du eta jarraian aipatzen diren baldintzak bete beharko dira:

 1. Web orrian sartu, erregistrorako inprimakia behar bezala bete, horretarako jarriak dauden laukien bidez Web orriko Legezko Oharra, Pribatutasun Politika, Cookie Politika eta Oinarriak onartu eta, azkenik, erregistroa berretsi.
  Erregistroa telefono bidez egitea ere posible izango da honako doako telefono zenbakia erabiliz 900 670 686, nahiz eta nahitaezkoa izango den aipatutako klausulak web orriaren bidez espresuki onartzea.
 2. Irakaslearen Zona Pribatutik, 6. Klausulan deskribatzen diren baldintzak betetzen dituen lan bat gelako (lan bat, ikasgela bat) linean bidali; A edo B mailan egingo dira, ikasgela parte hartzailea dagoen kurtsoaren arabera, eta 2. Klausulan agertzen den epearen barruan egingo da izen-ematea eta lanaren jasotzea.
 3. Irakasle bakoitzak Eremu Pribatuan sartzeko erabiltzailea eta pasahitza jasoko ditu.
 4. Irakasle bakoitzak gela bat edo gehiago inskribatu ahal izango ditu, horietako bakoitzak bere lana aurkeztuko du eta Lehiaketan parte hartzeko gela bakoitzak lan bana besterik ezin izango du aurkeztu.
 5. Oinarrietan agertzen den edozein baldintza bete.

5. PARTE-HARTZE MAILAK

Ondorengo kategorietan parte hartu ahal izango da:

 • A kategoria (Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak)
 • B Kategoria (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak)
 • C Kategoria (Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailak)

A kategoria Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleei zuzenduta dago.

B kategoria Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasle haiei zuzendua dago.

C kategoria Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleengana zuzenduta dago.

6. LEHIAKETAN AURKEZTEKO LAN-PROPOSAMENA. BETEKIZUNAK

A eta B kategorietako ikasleek telazko poltsetarako diseinuak sortu beharko dituzte, gure planetan plastikoak duen eraginaren inguruak haiek pentsatutako sentsibilizazio mezu ezberdinak kontuan hartuta.

C kategoriako ikasleek produktu baten diseinua planteatu beharko dute ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularraren irizpideak kontuan hartuta.

Ikasgela bakoitzak bere proiektua online bidali beharko du Irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez.

HazloVerde.#PlasticFree Misioan parte hartzeko lanak ondorengo baldintzak beteko ditu:

 1. Formatua: Hauen artean aukeratu ahal izango da:
  • Irudi bat .jpg edo gif formatuan gehienez 2MB-ko pisuarekin. (A eta B kategoriak)
  • Irudi bat .jpg edo gif formatuan gehienez 2MB-ko pisuarekin edota bideo bat .AVI, MP4 edo .MOV formatuan , gehienez 2 minutuko iraupenarekin eta gehienez 100MB-ko (C kategoria) pisuarekin. Dokumentu deskribatzaile bat (PDF, PPT, DOC o TXT) gehienez 10 orriko hedadurarekin.
 2. Teknika:
  • Librea, ikasleek eskura duten edozein teknika erabili ahla izango dute, tradizionalenetatik, collage-a bezala (itsaski eta guraizeen erabilera dutenak), ordenagailu bidez dokumentuak, irudiak eta bideoak tratatzeko erabili dezaketen edozein programataraino. (Photoshop, online editoreak, etab.).
   Ikasgelak mural, kartel edo collage tradizional bat egitea erabakiez gero irakasleak hura eskaneatu edo argazkia atera beharko dio lana Web orrira igo ahal izateko.
 3. Igorpena: Online egingo da Irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez, gehienez 140 karaktereko titulu batekin batera.

Fase autonomikoan aukeratutako lan originalei dagokionez, eta beti ere haien aurkezpen fisikoak balio gehigarri bat suposatzen duela kontsideratzen bada, lan originalak bidali egin beharko dira Estatuko Epaimahaiak balorapen sakonagoa egin dezan. LEROY MERLIN ez da igorpen honen gastuetaz arduratuko.

LEROY MERLIN ez da inongo kasutan lehiaketara aurkeztutako lanen edukiaren erantzule izango, erantzukizuna zuzenean eta erabat parte hartzaileena izango delarik, LEROY MERLIN-en erabateko indemnitatea suposatuz.

7. LEHIAKETAKO FASEAK

Autonomia eremuko fasea:

2020ko apirilaren 15a baino lehen, epaimahai autonomikoek Autonomia Erkidego bakoitzean A eta B kategoria bakoitzeko lan bat hautatuko dute, Garaile Autonomikoak izanik, jarraian estatu mailako fasean lehiatzera helduko direnak, A eta B kategoria bakoitzeko gehienez 17 finalista barne hartuz, eta autonomia epaimahaiek markatutako irizpideak betetzen ez baditu bakarren bat saririk gabe geratu ahal izanik.

C kategoriarako ez da fase autonomikorik izango.

Estatu eremuko fasea:

Fase honetara heltzen diren A eta B kategorietako lan guztien artean, hala nola Epaimahai Nazionalak C kategoriako lanen ebaluaketaren ondorioz, Sari Nazionala jasoko duen kategoria bakoitzean Lehiaketako 3 irabazleak hautatuko dira.

Irabazleen aukeraketa 2020ko maiatzaren 8an izango da.

8. FINALISTA ETA IRABAZLEEN AUKERAKETA

Fase bakoitzeko irabazleak LEROY MERLIN-eko kideek eta ingurugiroan, jasangarritasunean eta pedagogian adituak diren kideek osatutako epaimahaiak aukeratuko ditu, aurkeztutako lanak honako irizpideen arabera baloratuko dituztelarik:

A eta B Kategoriak
 • EGIN EZAZU ERAKARGARRI
 • EGIN EZAZU MEZU BATEKIN
 • EGIN EZAZU SOZIALA
 • EGIN EZAZU SORMENEZ
 • EGIN EZAZU KALITATEZ
C Kategoria
 • EGIN EZAZU JASANGARRI
 • EGIN EZAZU POSIBLE
 • EGIN EZAZU SOZIALA
 • EGIN EZAZU SORMENEZ
 • EGIN EZAZU ERAKARGARRI

Irizpide hauez haratago, kontuan hartuko da eta modu positiboan baloratuko da lana etxeko produktuetara bideratuta egotea.

Epaimahaiak ez dio inongo kasuan postu berdina lan bati baino gehiagori emango, berdinketak saihestuz.

Baliogabekotzat hartuko dira, eta ondorioz Lehiaketatik kanpo geratuko dira, Oinarri hauetan adierazten diren formatu egokietan aurkezten ez diren lan guztiak, dela euskarri bateraezinengatik, dela egile eskubideengatik, eta baita Oinarrietan agertzen diren baldintzak edo 6. Klausulan azaltzen direnak ez betetzeagatik.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.

LEROY MERLIN-ek fase autonomikoko irabazleekin posta elektroniko bidez kontaktatuko du azken fasera pasa direla edo irabazle nazionalak aukeratuak izan direla komunikatzeko, hala suertatuez gero.

Behin lan irabazleak aukeratuak izan direnean, Lehiaketako Web orrian argitaratuko dira eta 11. Klausulan agertzen den edozein euskarri edo tokitan argitaratu ahal izango dira ere.

9. SARIAK

Oparia parte hartzeagatik: erregistratutako ikasgela bakoitzak eskuratuko du, izakinak agortu arte (160.000 unitate), “HazloVerde #PlasticFree” mugimenduaren eskumuturrekoa. Eskumuturrekoak Lehiaketako inskripzioaren lehentasun hurrenkera zorrotzaren arabera banatuko dira.

Sari AUTONOMIKOA: A eta B kategorietako saritu bakoitzak BEZ barne hartzen duen 400€-ko sari bat eskuratuko du, ikasgela osoaren gozamena bultzatuko duena. Sari hauek ezin izango dira diruagatik trukatu, eta LEROY MERLIN arduratuko lehiaketa honen gestiorako esleitutako The Modern Kids and Family, S.L., IFK: B-87044251 agentziaren izenean fakturaren aurka aurreikusitako gastu minimoa. Gehienez 34 sari emango dira, Autonomia Erkidego bakoitzeko bat, balorazio irizpideak betetzen ez baditu saria eman gabe geratu ahal izanik. Era berean, saritu hauek finalistak izango dira eta fase nazionalera helduko dira.

A eta B kategorietako Sari NAZIONALA: Lehiaketako bi ikasgela irabazleentzako saria, 2020ko ekainaren 11, 12, 13 eta 14an garatuko den kanpaleku bateko egonaldian datza. LEROY MERLIN-ek data hauek aldatzeko eskubidea erreserbatzen du. LEROY MERLIN egonaldiko gastu guztiez hala nola campus-eraino lekualdatzeko eta ondorengo itzulerako gastu guztiez arduratzen da.

C kategoriaren Sari NAZIONALA: Estatuko epaimahaiak hautatutako sarituak BEZ barne hartzen duen 2.000€-tan baloratutako sari bat eskuratuko du, ikasgela osoaren gozamena bultzatuko duena. Sari hauek ezin izango dira diruagatik trukatu, eta LEROY MERLIN arduratuko da lehiaketa honen gestiorako LEROY MERLIN-ek esleitutako The Modern Kids and Family, S.L., IFK: B-87044251 agentziaren izenean fakturaren kontra aurreikusitako gehieneko gastuaz.

Sariak ez dira inolaz ere irabazleak hala eskatuta eraldatu, alteratu edo bestelako konpentsazio batengatik aldatuko.

Kasu bakoitzean adierazitako zenbatekoan ikasgela bakoitzerako jarduera baten diru-laguntza dakartzaten sariek, LEROY MERLIN-en baimenarekin kontatuko dute, eta honek diruz lagundu beharreko ekintza motaren xehetasunak eskatuko ditu, baita aldaketak ere, ekintza hori Lehiaketaren izaerarekiko bat etortzen ez denean. Hori horrela, LEROY MERLIN-ek ez du bere gain hartuko sariaren zenbatekoari dagokion ekintzaren antolaketa eta garapenarekin lotutako ardurarik.

LEROY MERLIN-ek Lehiaketaren funtzionamendu egokia eta ohiko garapena hala nola araudia irizurtu, nahastu edo baliogabetzeko ahalegina egin edo lortzen duen edozeini saria ez entregatzeko eskubidea erreserbatzen du.

10. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA ETA IRUDIRAKO ESKUBIDEAREN LAGATZEA

Lehiaketaren alorrean egiten den datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, nortasunezkoak nahiz zehazki irudizkoak eta ahotsezkoak barne, Web orriko Pribatutasun Politika aplikagarria izango da.

Osagarri modura, Oinarri hauen onarpena dela medio, irakasle partaideek LEROY MERLIN ahalduntzen dute, esklusiboki eta dohainik, edonorentzat eta denbora mugarik gabe, hirugarrenei eman ahal izateko, Lehiaketako bere partaidetzaren ondorioz dagozkien irudien eskubideak, lehiaketako bere partaidetza, bere publizitatea eta bere emaitzak gestionatzeko helburuarekin.

Hala, aurreko paragrafoan azaldutako helburuaren barnean, parte hartzaileak erabilera guztiak baimentzen ditu, LEROY MERLIN-ek gaur egun ezagutzen diren eta etorkizuan gara litezkeen euskarriak erabiliz eta edozein aplikaziorekin, haien irudiak izan ditzaketen edozein komunikazio edo esplotazio forma barne, zentzu honetan, irudiak edo haien zati bat LEROY MERLINEN edo hirugarrengoen titulartasun diren bide edo plataformetan argitaratu, erreproduzitu edo partekatzeko aukera barne hartuz, ondoren zehaztasun sakonik gabe azaltzen direnak:

 • Sare Sozial propioak edo hirugarrenenak: LEROY MERLIN Komunitatea edo LEROY MERLIN-en enpresa multzo bereko beste batzuk, Younity, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr.
 • Web orria: www.leroymerlin.es, www.hazloverde.es, unhabitatmejor.leroymerlin.es
 • Publizitatea: liburuxka, prentsa artikuluen eta publizitate display-en bitartez egingo da, telebista eta irratia bezalako komunikabide audiobisualen bitartez.
 • LEROY MERLIN-en dendak.

Irakasle partaideek espresuki bere ardurapean adierazten dute, LEROY MERLIN-en bermea zainduz, aurkeztutako lanean azaltzen diren hirugarren guztiek espresuki emandako baimena eskuratu dutela (adingabeen, bere gurasoen edo lege tutoreen kasuan), LEROY MERLIN-era bere datu pertsonalak eta irudi eskubideak helarazteko, irismen berdinarekin eta aurreko paragrafoetan bildutako helburu berdinetarako.

Hala eta guztiz ere, LEROY MERLINek beretzat gordetzen du, hirugarrengo horiei bere irudirako eskubideen eta bere datuen tratamendurako lagatzea berriro ere eskatzeko aukera. Aurrekoa eskubide bat bezala eratzen da, ez betebehar bat bezala, horregatik LEROY MERLINek ez du erantzukizunik izango hura ez egitearen kasuan.

11. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Lehiaketan parte hartzerakoan, partaideek LEROY MERLIN-i, esklusiboki, Lehiaketara aurkeztutako lanen gaineko esplotazio eskubide guztiak, bat ere kanpo utzi gabe, lagatzen dizkio, LEROY MERLIN haiek ezarri, editatu, errepoduzitu, banatu, publikoaren eskura jarri eta publikoari komunikatzeko, eta material hura eraldatu, materialean edo beste edozein elementutan esku-hartzeko gaituz, erabat edo zati batean, berak edo hirugarrengoei eskatuta-ondorioz hirugarrengoei lagatzea babestua izanik-edozein bide, euskarri edo plataformatan, mundu osoan eta aplikagarria den legediak baimentzen duen epean zehar, honengatik inongo ordainsaririk jaso gabe.

Zentzu horretan, parte hartzaileek lagatako eskubideen erabilera baketsu bat bermatzen dute, bereziki, utzitako lanetan dauden obra edo markak edozein babespen esklusibo edo hirugarrengoen babespenetik libre daudela garantizatuz, ezinezkoa izanik horrela LEROY MERLIN kaltetzea. Hori jarraikiz, parte hartzailea behartua egongo da LEROY MERLIN kalterik gabe uztea, hirugarrengoen aldetik har daitezkeen ekintzek sor ditzaketen kostu, gastu, kalte-ordain, betebehar edo kalteren aurrean, nahiz eta haiek LEROY MERLINek bere eskubideak hautsi dituela ulertzen badute ere.

Irakasleek, ikasleen ekarpenen esplotazioaren gaineko eskubideei dagokionez, haien datu pertsonalen eta irudien eskubideen aitorpen berdina egiten dute, hau da, aipatutako esplotazio eskubideak LEROY MERLIN-i lagatzeko baimena dutela aitortzen dute, 11. klausulako lehenengo paragrafoan jasotzen den hedapen berdinarekin.

12. ALDAKETAK ETA/EDO ERANSKINAK

LEROY MERLINek beretzat gordetzen du mekanikari eta sariari dagozkion Oinarri hauek aldatzeko edo eranskinak gehitzeko eskubidea, baldin eta hauek arrazoituak badaude edo parte hartzaileei kalterik egiten ez badiete; Lehiaketa indarrean dagoen bitartean egin beharko dira eta behar bezala jakinaraziak izan beharko dira.

LEROY MERLINek ez du erantzukizunik izango, ustekabe baten kausaz edo ezinbestean gertatutako zerbaitengatik, Oinarri hauetan agertzen den baldintzaren bat Lehiaketan betetzea ezinezkoa izango balitz, LEROY MERLINentzat betebeharrik sortu gabe. Kasu horretan, LEROY MERLINek aukera izango du mekanika berri bat argitaratzeko (Lehiaketa ezagutzera eman zen bide berdina erabiliz) edo hura bertan behera uzteko, LEROY MERLINentzat erantzukizunik sortu gabe. Era berean, LEROY MERLIN ez da erantzule izango WEB orriaren funtzionamendu txarrarengatik.

13. BALIOGABETASUNA

Oinarri hauetako edozein aurreikuspen, bere osotasunean edo partzialki, baliogabekoa edo eraginik gabekoa aitortua izango balitz, gabetasun hori xedapen horretarako soilik izango litzateke aplikagarria; gainontzeko Oinarriak indarrean jarraituko lukete, erasandako xedapen hori Oinarri hauentzat ezinbestekoa izateko kasuan izan ezik.

14. JURISDIKZIOA ETA LEGE APLIKAGARRIA

Oinarri hauek Espainiako legediaren arabera interpretatu eta beteko dira. Oinarrien izate, sarrera, erabilera edo edukien kausaz sortutako edozein gai auzigarriren aurrean, parte hartzaileak eta LEROY MERLINek espresuki uko egiten diote beste foru batera zuzentzeko aukerari; Madril hiriburuko Epaitegi eta Auzitegietako jurisdikzio eta aginpidearen menpean jarriko dira.