Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

LEGEZKO OINARRIAK

1. Eranskina. Lege Oinarrien aldaketa, argitalpen data 2022/01/25

Kontuan hartuta “Hazlo Verde” Eskola Lehiaketaren (aurrerantzean, “Oinarriak” eta “Lehiaketa”) seigarren edizioko eta www.hazloverde.es webgunean argitaratutako oinarri arautzaileen 12. atala, LEROY MERLIN esatera dator horietan eranskin bat txertatu dela , Lehiaketari eragiten dioten aldaketa batzuekin eta jarraian adierazten dira:

 • 2. Atala Esparru iragankorra:
  • Inskripziorako eta parte hartzeko harrera epea hedatzen da 2022ko martxoaren 25era.
  • 2022ko apirilaren 8a baino lehen, irakaskuntzaren esparruko profesionalekin eta Ingurumeneko adituekin osatutako mahai tekniko batek hautatuko du, aurkeztutako proiektu guztien artean, lege-oinarri hauek betetzen dituztenean, kategoria bakoitzeko 10 semifinalista eta lehiaketako webgunean jendarteratuko dira, herritarren bozketari bidea emanez, Interneteko konexioa duen ordenagailu edo gailu elektroniko bat eskura duen edozeinek parte hartzeko.
  • 2022ko apirilaren 29a baino lehen, herriko epaimahaiak bere botoekin hautatuko ditu kategoria bakoitzeko 5 lan onenak eta horiek amaiera fasera igaroko dira.
  • 2022ko maiatzaren 20a baino lehen, epaimahai nazionalak 3 garaile nazionalak hautatuko ditu, kategoria bakoitzeko garaile bat.
 • 7. Atala Lehiaketaren Faseak:
  • Finalisten hautaketa nazionalaren fasea mantentzen da, orain semifinalistak hautatzeko fasea izendatzen dena. Baina fase honen ondoren bozketa publikoa ospatuko da, eta gero esparru nazionaleko epaimahai batek hautatuko ditu garaile nazionalak.

   Honako moduan egingo da:

   • Semifinalisten fase nazionala: irakaskuntzaren esparruko profesionalekin eta Ingurumeneko adituekin osatutako mahai tekniko batek hautatuko ditu aurkeztutako proiektu guztien artean eta lege-oinarri hauek betetzen dituztenean, kategoria bakoitzeko 10 semifinalistak (A, B eta C) zein fase nazionalera igaroko diren, gehienez 30 semifinalista onartuz.
   • Bozketa publikoaren fasea: Epaimahai publiko batek lan bakar bat bozkatuko du hiru kategoria parte hartzaileen artean. Bozketa hau webgunearen bidez egingo da. Boto kopuru gehien jasotzen duten kategoria bakoitzeko 5 lanak Bozketa Nazionaleko Fasera igaroko dira, gehienez 15 finalista onartuz.
   • Bozketa Nazionalaren fasea: epaimahai nazionalak hautatuko ditu 3 garaile nazional, kategoria bakoitzeko garaile bat.

Dokumentu honetan jasotako aldaketak goiburuan adierazitako bere argitalpen-datatik aurrera aplikatu ahal izango dira.

Oinarriak soilik aldatuko dira hemen adieraziaren arabera. Gainerakoan, Oinarriak indarrean mantenduko dira bere jatorrizko zehaztapenekin, betiere eranskin honetako zehaztapenekin kontrajartzen ez badira.

6. “HAZLO VERDE” LEHIAKETA
EDIZIOAN 2021/2022

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. helbidea Alcobendas (Madril), de la Vega etorbidea 2. zk. eta IFZ B-84818442 (“LEROY MERLIN”) duenak, HazloVerde Misión #deResiduosaRecursos” (“Lehiaketa”) Eskola Lehiaketaren bostgarren ediziorako deialdia egiten du, ondorengo oinarri legalen arabera arautuko dena (“Oinarriak”).

Oinarriak Legezko OharrarekinPribatutasun Politikarekin eta Cookie Politikarekin osatuko dira, eta Lehiaketa hasi aurretik bere osotasunean onartuak izan beharko dira; behin onartuak, Oinarrien barne daudela ulertuko da legezko beharrezko xedeetarako.

1. XEDEA ETA LURRALDE-EREMUA

Lehiaketaren helburua 6 eta 16 urte bitarteko ikasleak ohitura jasangarrien inguruan sentsibilizatzea da, ikasleak haien inguruarekiko herritar arduratsu bilakatuz, haien espiritu ekintzailea sustatuz, aldaketaren agente bilakatuz eta, Garapen Jasangarrirako Helburuekiko (“GJHak”) konpromezuaren bitartez, jasangarritasuna bultzatuz.

Lehiaketa Estatuko Ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako (3., 4., 5. eta 6. mailak) eta DBHko (1., 2., 3. eta 4. mailak) ikasleei zuzendurik dago, estatu mailakoa delarik.

Lehiaketako parte hartzea, parte hartu nahi duen ikasgela bakoitzeko irakasleak kudeatuko du 4. klausulan adierazitakoaren arabera.

2. DENBORA-EREMUA

Lehiakerako data garrantzitsuak ondorengoak dira:

 • Izen-emate eta lanen onarpen epea 2021eko urriak 4 eta 2022ko otsailak 11 bitartekoa izango da, bi datak barne.
 • 2022ko apirilaren 1a baino lehen, hezkuntzaren eremuko profesionalek eta Ingurumeneko adituek osatutako mahai tekniko batek, aurkeztutako proiektu guztien artean, honako Oinarri legalak betetzen dituzten lan finalistak aukeratuko dituzte, kategoria bakoitzeko 10, fase nazionalera pasako direnak.
  • Maila nazionaleko finalistak Lehiaketaren wegunean argitaratuak izango dira, epaimahaiak bildu eta ondorengo lanegunetako 72 orduen buruan.
 • 2022ko maiatzaren 6a baino lehen, maila nazionaleko epaimahaiak kategoria bakoitzeko 5 lan hoberenak aukeratuko ditu, Lehiaketaren webgunean argitaratuko direnak bozketa popularrari hasiera emateko. Bozketan interneterako konexiodun ordenagailua edo edozein gailu elektroniko duen edozein pertsonak hartu ahalko du parte. Publikoa izango da irabazle nazionalak aukeratuko dituena, webgunearen bitartez bozkatuz.
 • 2022ko ekainaren 3a baino lehen, epaimahai publikoak 3 irabazle nazionalak aukeratuko ditu webgunearen bitartez bozkatuz; kategoria bakoitzeko irabazle bat. Irabazleak ekainak 6aren astean igorriko dira.
 • 2022ko ekainean, irabazleek Sari Nazionalaz gozatuko dute.

LEROY MERLINek beharrezko ikusiez gero eta 12. klausulan aurreikusitako erregimenarekin bat etorriz, aurreko datetako baten bat edo guztiak luzatu edo aldatzeko eskubidea gordetzen du.

3. OINARRIEN ONARPENA

Lehiaketan parte hartzeko, ezinbestekoa izango da Lehiaketaren webgunean (www.hazloverde.es) (“Webgunea”-n) argitaratutako Oinarrien onarpena.

LEROY MERLINek Oinarri hauek betetzen ez dituzten parte hartzaileak kanporatzeko eskubidea gordetzen du, eta batez ere, Oinarri hauen aurka doan edozein partaide.

Oinarri hauen onespenarekin, parte hartzaileek berberen termino eta baldintzak ulertzen dituzte, eta zentzu honetan, aplika daitekeen indarreko araudia betetzeko konpromezua hartzen dute, Lehiaketan parte-hartze hutsarekin, Oinarrien eta legeriaren menpe jokatzeko baimena ematen ari direlarik.

Parte hartzaileak aurkakotasuna adierazteak, hau edozein unetan gertatuta ere, parte hartzailea Lehiaketatik kanpo geratzea eta LEROY MERLIN parte hartzailearekiko edozein konpromezutaz libre geratzea inplikatuko du.

Oinarri hauek, berberak kontsultatu nahi dituen edozein pertsonarentzako egongo dira eskuragai Webgunean. Era berean, Oinarriak D. Gerardo von Wichmann Rovira Notarioaren aurrean ipiniak izango dira eta Lehiaketa Oinarrien Fitxategi Elektronikoan (ABACO) argitaratuko dira, Notariotzaren Kontseilu Nagusiak eskainitako interes orokorreko zerbitzua eta www.notariado.org/abaco webgunean argitaratutakoa.

4. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK ETA MEKANIKA

Lehiaketan parte hartzea doakoa eta borondatezkoa da, eta jarraian azaltzen diren baldintzak betetzea suposatzen du:

 1. Webgunean sartu, izen-emate galdetegiko pauso guztiak bete, Webguneko Ohar Legala, Pribatasun Politika eta Cookie Politika, horretarako prestatutako kutxatilak markatuz onartu, eta azkenik, izen-ematea baieztatu.
 2. Telefono bidez ere izen-eman daiteke 900 670 686 doako telefonoaren bitartez, hori bai, nahitaezkoa izaten jarraituko du aipatutako klausulak Webgunearen bitartez berariaz onartzea.
 3. 6. Klausulan deskribatutako baldintzekin bat etorriz, ikasgela bakoitzeko lan bakarra aurkeztu, parte hartzen duen ikasgelaren mailaren arabera, dagokion A, B edo C kategoriaren barnean eta 2. klausulan izen-emate eta lanen aurkezpenerako adierazitako epearen barnean, onlineko Irakaslearen Eremu Pribatuaren bitartez.
 4. Irakasle bakoitzak bere erabiltzaile izena eta pasahitza jasoko ditu Irakaslearen Eremu Pribatuan sartu ahal izateko.
 5. Irakasle bakoitzak ikasgela bat edo gehiago inskribatu ahalko du, ikasgela bakoitzak bere lana aurkeztuko du, gehienez ere, ikasgela bakoitzeko lan bakarra aurkeztu daitekeelarik.
 6. Oinarrietan ezarritako baldintza guztiak bete.

5. PARTE-HARTZE MAILAK

Ondorengo kategorietan parte har daiteke:

 • A kategoria (LHko 3. eta 4. mailak)
 • B kategoria (LHko 5. eta 6. mailak)
 • C kategoria (DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak)

A kategoria Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleei zuzendurik dago.

B kategoria Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleei zuzendurik dago

C kategoria DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleei zuzendurik dago.

6. LEHIAKETAN AURKEZTEKO LAN-PROPOSAMENA. BETEKIZUNAK

A eta B kategorietako ikasleek mural haundi bat sortu beharko dute, gizartean kontzientzia pizten duen mezu batekin, eta sortutako lana ongi erakusten duen muralaren argazki bat egin beharko dute.

C kategoriako ikasleek, soilik hondakinak erabiliz proiektu fisiko edo objektu berri funtzional bat sortu beharko dute, eta bideo bat grabatu beharko dute, proiektua azalduz.

Ikasgela bakoitzak bere proiektua onlineko Irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez bidali beharko du.

HazloVerde #deResiduosaRecursos Misioan parte hartzeko lanek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

 1. Formatua:
  • A eta B kategoriak: .jpg edo gif formatuko argazki bat, gehienez ere 2MBeko pisuarekin, lanaren inguruko informazioa jasotzen duen azalpen-fitxa batekin batera. Fitxa hau webgunean autobetegarria izango da.
  • C kategoria: AVI, MP4, MOV formatuko bideo bat, minutu 1eko iraupenarekin, gehienez ere 100MBeko pisuarekin, lanaren inguruko informazioa jasotzen duen azalpen-fitxa batekin batera. Fitxa hau webgunean autobetegarria izango da.
  • Bi formatuak gehienez ere 140 karaktereko izenburu batekin batera aurkeztu beharko dira.
 2. Teknika
  • Librea, ikasleek eskura duten edozein teknika erabili ahalko dute, collage teknika (itsasgarria eta guraizeen erabilerarekin) bezalako teknika tradizionalenetatik, dokumentu, irudi eta bideoen tratamendura bideratutako edozein programa informatiko arte (Photoshop, onlineko editoreak, etab.).
 3. Igorpena: Onlinekoa izango da Irakaslearen Eremu Pribatuaren bitartez.

LEROY MERLIN ez da, inongo kasutan, Lehiaketara aurkeztutako lanen edukiaren arduradun izango, erantzukizuna erabat eta zuzenean parte hartzaileena izango delarik, LEROY MERLINentzako inongo kalterik suposatu gabe.

7. LEHIAKETAKO FASEAK

Finalista nazionalen aukeraketa-fasea:

Hezkuntzaren eremuko profesionalek eta Ingurumeneko adituek osatutako mahai teknikoak, aurkeztutako lan guztien artean, honako oinarri legalak betetzen dituztenen artean, kategoria bakoitzeko (A, B eta C) 10 finalista aukeratuko ditu, fase nazionalera pasako direnak, gehienez ere 30 finalista egongo direlarik.

Maila nazionaleko fasea:

Epaimahaiak kategoria bakoitzeko 5 lan hoberenak aukeratuko ditu Lehiaketaren webgunean argitaratuko direnak, bozketa popularrari hasiera emateko. Publikoa izango da irabazle nazionalak aukeratuko dituena webgunearen bitartez bozkatuz.

Bozkaketa publikoaren fasea:

Parte hartzen duten kategorien artean lan bakarra bozkatuko duen epaimahai publiko bat egongo da. Boto gehien jasotzen dituzten 3 lanak irabazle nazioalak izango dira. Bozketa hau webgunearen bitartez burutuko da.

Bozketa erabat gardena izan dadin, publikoki burutuko da www.hazloverde.es webgune ofizialaren bitartez, non epaimahai nazionalak aukeratutako lan haiek argitaratuko diren.

Hala gura duten pertsona fisikoek bozkatu ahalko dute. Pertsona bakoitzak behin baino ezingo du bozkatu, eta horretarako, helbide elektronikoa eta IP helbidearen identifikaziorako teknika-mugaketak erabiliko dira, puntu hau ahal den neurrian bermatzearren. Jasotako botoak astero gehituko dira lan bakoitzaren kontagailura, erabiltzaile bakoitzaren konexio kalitatearen arabera, botoen erregistroa minutu batzuk atzeratu badaiteke ere. Boto hauen zenbateko osoa “epaimahai popularra” izango da.

Era berean, partaideei eta ikastetxeei botoen kontaketaren jarraipena errazteko eta gardentasuna bermatzeko, www.hazloverde.es webgune ofizialak astero eguneratuko den sailkapen orri bat izango du, bertan proiektu bakoitzak jasotako botoen zenbatekoa erregistratuko delarik.

Bozketen segurtasuna bermatzeko, Leroy Merlinek bozketak ikuskatzeko eskubidea, hala nola bikoiztutako botoak, iruzurrezkoak (esate baterako bot bidez egindakoak etab.), itsukeria neurriak erabiliz egindakoak (esaterako, VPNak, proxiak, etab.) edo, orokorren, honako arauen aurka egindako bozketak deuseztatzeko, iruzurraren aurkarko mekanismoak ezartzeko eskubidea gordetzen du. Leroy Merlinek Lehiaketaren funtzionamendu egokia eta iragate normal eta arautuari iruzur egin edo hura aldatu edo erabilezin bilakatzen duen edozein hautagaitza, edo deskribatutako zentzuan, jarduera irregularra agertzen duen edo susmagarria den hautagaitza ezabatu edo berberari botoak kentzeko eskubidea gordetzen du. Leroy Merlin ez da hautagaitzen bozketarako prestatutako webgunearen aldi baterako erabilgarritasun ezak edo sarrera arazoek eragin litzaketen edozein izaeratako kalteen erantzule izango.

MAILA NAZIONALEKO IRABAZLEEN AUKERAKETA

Lehiaketako finalista nazionalak, aurretik deskribatutako epaimahai publikoak aukeratutakoak salbuespen, LEROY MERLINeko kideek, ingurumeneko, jasangarritasuneko eta pedagogiako adituek osatutako epaimahaiek eta epaimahai popularrak aukeratuak izango dira. Epaimahaiek, aurkeztutako lanak ondorengo irizpideen arabera baloratuko dituzte:

 • EGIN EZAZU JASANGARRI ETA ZIRKULAR
 • EGIN EZAZU SORMENEZ
 • EGIN EZAZU MEZU BATEKIN
 • EGIN EZAZU KALITATEZ
 • EGIN EZAZU SOZIAL
 • EGIN EZAZU ERABILGARRI

Baliogabetzat joko dira, eta ondorioz Lehiaketatik kanpo geratuko dira, euskarrien bateraezintasuna edo jabetza eskubideak direla eta, Oinarri hauetan jasotako formatu egokietan aurkezten ez diren lanak edo 6. klausulan edo Oinarri hauetan jasotako beste edozein baldintza betetzen ez duten lanak.

Epaimahaien erabakia apelaezina izango da.

LEROY MERLIN finalista nazionalekin eta ondoren irabazle nazionalekin jarriko da kontaktuan helbide elektroniko bidez, kasuaren arabera, finalista edo/eta irabazle suertatu direla jakinarazteko.

Lan irabazleak aukeratu eta gero, Lehiaketaren Webgunean argitaratuko dira, eta baita 11. klausulan adierazitakoarekin bat etorriz, beste edozein toki edo euskarritan ere.

9. SARIAK

Partze hartzeagatiko oparia: erregistratutako ikasgela bakoitzak “Hazlo Verde” #deResiduosaRecursos programako opari bat jasoko du, izakinak agortu arte (140.000 unitate). Opariak Lehiaketan izen-emate orden zorrotza jarraituz banatuko dira.

A, B eta C kategorietako sari NAZIONALA: Irabazle suertatzen diren hiru ikasgelentzako saria, 2022ko ekainean* jazoko den kanpaleku batean datza. LEROY MERLINek data hauek aldatzeko eskubidea gordetzen du. LEROY MERLINek bere gain hartzen ditu egonaldiaren, hala nola kanpalekurako eta bueltako garraioaren gastu guztiak. Gainera, ikastetxeak 2.000 € (BEZ-a barne) jasoko ditu ingurumenarekin loturiko proiektu bat aurrera eramateko.

LEROY MERLINek aurreikusitako datak edo/eta kanpalekuaren sari nazionala aldatzeko eskubidea gordetzen du.

Sariak ezingo dira inongo kasutan irabazlearen eskaerari erantzuteko aldatu, eraldatu edo konpentsatu.

Ikastetxean ingurumenerako proiektua aurrera eramateko, adierazitako diru-laguntzan datzan sariari dagokionez, LEROY MERLINen onespena beharrezkoa izango da, diru-laguntza jasoko duen proiektuari buruzko zehaztasunak eskatuko dituelarik, hala nola proiektuaren eraldaketak, berbera Lehiaketaren espirituarekin bat etorri ezean. Dena den, aipatutakoari errefentzia eginez, LEROY MERLINek ez du inongo ardurarik hartuko bere gain, proiektu sariduna aurrera eramateko, antolakuntza eta garapenari dagokionez.

LEROY MERLINek, Lehiaketaren funtzionamendu egokia eta iragate normal eta arautuari iruzur egiten, hura eraldatzen edo deuseztatzen saiatzen edo lortzen duen edonori saria ez emateko eskubidea gordetzen du.

10. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA ETA IRUDIRAKO ESKUBIDEAREN LAGATZEA

Lehiaketaren markoan jardundako datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, datu identifikatiboen kasuan, zein zehazki irudi eta ahotsari lotutakoen kasuan, Webguneko Pribatasun Politika aplikatuko da.

Horretaz gain, Oinarri hauek onartzerakoan eta Lehiaketan parte hartzearekin, irakasleek LEROY MERLINi, egindako grabaketa eta ikus-entzunezko edo/eta irudizko produkzioetan ager litezkeen irudi edo/eta ahotsaren gaineko eskubideak lagatzen dizkiote era esklusiboan, dohainik eta inongo muga geografiko edo denbora mugaketarik gabe, hirugarrengo pertsonei lagatzeko ahalmenarekin, Lehiaketako parte hartzea, publizitatea eta emaitzak kudeatu ahal izateko.

Hortaz, aurreko paragrafoan aipatutako helburuarekin, irakasle parte hartzaileek irudiek jasan dezaketen erabilera oro onartzen dute, igorpen publikoa edo gaur egun ezagutzen den eta etorkizunean gara litekeen bide eta euskarri tekniko oro erabiliz, edozein aplikaziorekin, LEROY MERLINek egin dezakeen edozein esplotazio forma barne. Zentzu honetan, grabaketa fotografiko edo/eta ikus-entzunezko grabaketak edo berberen zatiak LEROY MERLINen jabetzako edo hirugarrengoen bide edo plataformetan argitaratu, erreproduzitu edo partekatzeko aukerak barne hartzen dira. Jarraian, bide eta plataforma horiek sakondu gabe aipatzen dira:

 • Sare sozial propioak, LEROY MERLIN parte den ADEO Taldeko beste enpresa batzuenak, edo hirugarrengoenak: LEROY MERLIN Komunitatea edo Workplace, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr.Web: www.leroymerlin.es., www.hazloverde.es eta www.corporativo.leroymerlin.es/Publicidad: Eskuorrien, prentsa artikuluen eta publizitate erakusleihoen bidez, telebista eta irratia bezalako ikus-entzunezko bideetan.
 • LEROY MERLIN dendak.

Hori guztia, Maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoa, Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako, eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzkoan jasotako terminoen arabera, ohorerako eskubidearen aurka joan litezkeen erabilera edo aplikazioen mugaketa bakarrarekin.

Irakasle parte hartzaileek espresuki aitortzen dute beraien ardurapean, LEROY MERLINi inongo kalterik eta erantzukizunik eragin gabe, aurkeztutako lanetan agertzen diren hirugarren pertsonen (adingabeen kasuan, haien guraso edo tutore legalen) baimen zehatza eskuratu dutela, haien datu pertsonal eta irudiaren gaineko eskubideak LEROY MERLINi aurreko paragrafoetan jasotako helburu eta hedapen berdinekin igortzeko.

Ostera, LEROY MERLINek hirugarren pertsona horiei, haien irudien gaineko eskubideak eta datu pertsonalen tratamendurako baimena berriro ere eskatzeko eskubidea gordetzen du. Aipatu berri dena, ahalmen gisa ulertzen da eta ez betebehar gisa, LEROY MERLINek ez duelarik inongo kasutan, hala egiteko erantzukizunik bere gain hartuko.

11. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Lehiaketan parte hartzerakoan, partaideek LEROY MERLINi esklusiboki eta inongo salbuespenik gabe, Lehiaketara aurkeztutako lanen gaineko esplotazio eskubide guztiak lagatzen dizkiote, LEROY MERLINek berak edo hirugarrengoek -hirugarren pertsonei lagatzea beraz barne izanik-, material hori edozein bide, euskarri edo plataformatan, mundu osoan, indarrean dagoen legediak baimentzen duen denboraren barnean eta trukean ordainsaririk eman beharrik gabe, finkatu, editatu, erreproduzitu, banatu, publikoaren esku jarri, publikoari igorri eta eraldatzeko eskubidea, eta materialean edo bertako edozein elementutan osoki edo partzialki esku hartzeko eskubidea izango dutelarik.

Zentzu honetan parte hartzaileek lagatutako eskubideen erabilera baketsua bermatzen dute eta, zehazki, aurkeztutako lanak edo lanetan erabilitako markak, LEROY MERLINi berberen gaineko eskubideak galarazi edo mugatu diezaioketen edozein eskubide esklusibotaz edo hirugarren pertsonen babesaz libre daudela. Baldintza hau betez, parte hartzaileak LEROY MERLIN erantzukizunez libre uzteko betebeharra du, eskubide horiek hautsiak izan direla ulertuez gero, hirugarrengoek LEROY MERLINen aurka aurrera eramandako ekintzetatik eratorri litezkeen kostu, gastu, indemnizazio asmo, betebehar edo kalteen aurrean erantzunez.

Ikasleen ekarpenen esplotazioari dagokionez, irakasleek haien datu pertsonalei eta irudiaren gaineko eskubideen inguruko aitorpen berbera egiten dute, hau da, 11. klausularen lehen paragrafoan aurreikusitako hedapen berdinarekin aipatutako esplotazio-eskubideak LEROY MERLINi lagatzeko baimena dutela.

12. ALDAKETAK ETA/EDO ERANSKINAK

LEROY MERLINek honako Oinarrietan, berberen mekanikari eta sariari dagokionez, aldaketak egiteko edo eranskinak gehitzeko eskubidea gordetzen du, beti ere, aldaketa horiek ez badituzte parte hartzaileak kaltetzen eta Lehiaketaren baliozko epean egin eta igortzen badira.

LEROY MERLIN ez da erantzule izango, ustekabean edo halabeharrez, Lehiaketa, sariak barne, honako Oinarrietan zehaztutako terminoren batean aurrera eraman ezin baliteke, LEROY MERLINi bestelako erantzukizunik suposatu gabe (eragile gisa aipatzen dira eta enuntziazio-izaera hutsarekin, ezinbestetzat jo litezkeen beste batzuk ukatu gabe, beste batzuen artean, hondamendi naturalak, baldintza metereologiko bortitzak, komunikabideen hutsegiteak, gobernuko ekintza eta erabakiak, pandemiak eta epidemiak). Kasu horretan, LEROY MERLINek Lehiaketaren lehen hedapenerako erabilitako bide berdinak erabiliz, Lehiaketarako mekanika berri bat argitaratzea erabaki dezake, honek LEROY MERLINi inongo erantzukizunik eragin gabe, egoera edozein izanda ere. Era berean, LEROY MERLIN ez da Webgunearen funtzionamendu okerraren erantzule izango.

13. BALIOGABETASUNA

Honako Oinarrietako edozein aurreikuspen, osoki edo partziaki baliogabetzat edo ez eraginkortzat joez gero, deuseztasun edo ez eraginkortasun horrek soilik xedapen horri edo baliogabetzat jotako berberaren atalari eragingo dio, gainerako Oinarriak indarrean iraungo dutelarik eta xedapen hori edo dagokion zatia ez jarritzat hartuz, ez bada, Oinarri hauetarako ezinbestekoa izanik, berberei osotasunean eragiten diela.

14. JURISDIKZIOA ETA LEGE APLIKAGARRIA

Honako Oinarriak Espainiako legeriarekin bat etorriz interpretatu eta beteko dira. Oinarri hauen edukiak, haietarako sarbidea edo berberen erabilera jatorri izan dezakeen edozein auzitarako, parte hartzaileak, zehazki, dagokion beste edozein foruri egiten dio uko, Madril hiriburuko Epaitegi eta Auzitegietako jurisdikzio eta eskumen esklusiboaren menpe jarriz.